Automatyka bram skrzydłowych

Brama wjazdowa jest elementem ogrodzenia posesji. Może to być brama obsługiwana ręcznie lub zautomatyzowana. Zastanówmy się jak wybrać automatykę, aby pasowała do rodzaju bramy, jaką posiadamy.

Czym się kierować przy wyborze systemu automatycznego otwierania bramy?

Przy wyborze odpowiedniego automatu należy wziąć pod uwagę jaki maksymalny ciężar pojedynczego skrzydła, maksymalną długość skrzydła oraz maksymalną wysokość skrzydła wytrzyma dany siłownik. Materiał z którego wykonana jest brama ogrodzeniowa, także odgrywa istotna rolę bowiem inne opory będzie napotykać skrzydło wypełnione siatką, inne skrzydło pełne – wypełnione blachą, a jeszcze inne wypełnione deskami. Jeżeli posiadamy bramę z wypełnieniem drewnianym to oprócz tego, że występować w niej może różny procent wypełnienia skrzydła, czyli różne opory przy wietrze, to dodatkowo ciężar bramy będzie się zmieniał w zależności od tego, czy brama będzie mokra czy sucha. Nie bez znaczenia jest również miejsce montażu. Brama może być narażona na podmuchy wiatru w zależności ukształtowania terenu wokół niej. Wszystkie wymienione parametry maja wpływ na opory, jakie siłownik musi pokonać. Należy bowiem pamiętać, że siłownik ma pokonać bezwładność bramy wynikającą z długości skrzydła, wysokości i ciężaru skrzydła. W praktyce oznacza to, że podane wartości maksymalne przyjęte są dla bram zamontowanych w idealnych warunkach.

W związku z tym należy założyć pewien zapas „mocy” siłownika do danej bramy. Określenie tego zapasu „mocy” jest dość trudne, jednak średnio możemy przyjąć ok. 30%. Zapas „mocy” rozumiemy tu jako mniejsze parametry długości skrzydła, wysokości i ciężaru bramy. Przy czym niekoniecznie wszystkie trzy parametry muszą być mniejsze, mogą to być dwa parametry lub jeden.

 

Wybór siłowników z zależności od konstrukcji bramy oraz z materiału z którego jest wykonana

Przy skrzydle wypełnionym w 100% i narażonym na stałe lub okresowe podmuchy wiatru najistotniejsza będzie długość i wysokość skrzydła.

Przy bramie z wypełnieniem drewnianym należy szczególną uwagę zwrócić na wagę, która może się zmieniać w zależności od warunków atmosferycznych.

Ponadto zapas „mocy” należy uwzględnić ze względu na możliwość odchyleń od prawidłowego zamontowania bramy i automatu. Chodzi np. o nieosiowość zawiasów bramy, minimalne odchylenie bramy od pionu, opory na samych zawiasach.

Wymienione przykładowe parametry po zsumowaniu dają realne opory, dlatego wskazane jest uwzględnienie zapasu „mocy”.

Po uwzględnieniu powyższych parametrów przechodzimy do kolejnego etapu wyboru siłownika naszej bramy.

Wpływ na możliwość zastosowania danego siłownika mają wymiary słupka, na którym ma być zamontowany siłownik, a co za tym idzie możliwość uzyskania odpowiednich wymiarów montażowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *